Wyjątkowe noclegi

W POLSCE

Indie – liczba ludności, flaga, język wiza


Symbole Indii

Jednym z najbardziej znanych krajów świata są Indie. Jest to kraj zlokalizowany w Azji Południowej. Jest siódmym co do powierzchni państwem na świecie. Jego obszar to 3 287 590 km2 . Indie to również 2 na świecie kraj, który ma największą ilość obywateli. Faktyczna liczba mieszkańców Indii to 1 316 896 000, a gęstość zaludnienia to 390 osób/km2.
Jednymi z większych miast Indii są Mombaj, Delhi, Bangaluru lub Kolkata.

Flaga Indii

Indie flaga, która reprezentuje owy kraj jest w barwach: szafirowym, białym i dodatkowo zielonym. Odcienie te symbolizują odwagę a także poświecenie, prawdę i pokój, świątobliwość, płodność i waleczność. W centrum flagi widnieje tzw. dharma-czakry – okrąg prawości oraz sprawiedliwości. Cała flaga nazywana jest Tirangą.

Godło Indii

Drugim symbolem Indii jest godło – rzeźba przypominająca kwiat lotosu. Ukształtowana jest ona z rzeźb czterech lwów, które symbolizują cztery chwalebne prawdy buddyzmu. Figury te postawione są tyłem do siebie.

Język Indii

Językiem użytkowym w Indiach jest hindi i język angielski. Rodowici obywatele tego kraju porozumiewają się także językami należącymi do konkretnego rejonu. Jest ich sumarycznie 21.

Indie – religia

Indie religia, jaka panuje na terenie kraju to hinduizm. Dominującymi przekonaniami tej religii jest przeświadczenie w to, że człowiek i jego przeznaczenie związany jest sztywnie ze wszechświatem. Każdy człowiek doświadcza tułaczkę dusz a następnie odradza się w kolejnych uosobieniach. Nazywane jest to mianem reinkarnacji.

Indie zalicza się za jedne z najbardziej zróżnicowanych powierzchniowo krajów. Ukształtowanie terenu jest bardzo różnorodne. Na północy zlokalizowane są pasma Himalajów, aczkolwiek na zachodzie rozciągają się nadmorskie doliny. Dominującym klimatem Indii jest klimat zwrotnikowy przedzielony na parę podklimatów. Powiązane jest to z przestronnym terenem, jaki zajmuje owy kraj.

Złoża naturalne – Indie

Głównymi złożami naturalnymi Indii są: węgiel kamienny, ropa naftowa czy rudy żelaza.
Indie mają również bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Przewóz powietrzny a także kolejowy jest bardzo dobrze rozpowszechniony oraz optymalizowany z roku na rok. Ważnym składnikiem gospodarki Indii jest również transport morski.

Dowiedz się więcej: indian visa.

Poradnik przed podróżą – Indie

Next Post

Previous Post

Leave a Reply

© 2020 Wyjątkowe noclegi

All rights reserved